top of page

Tréninková cvičení

Drilly a cvičení na odstranění chyb ve švihu, ale i krátké hry